วิธีการสั่งซื้อ
About Us
รายการสินค้า
Flower Ball (ฟลาวเวอร์ บอล)
รหัสสินค้า : FB01
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัวหัวใจกว้าง 8 นิ้ว
ราคา : 220 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB02
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัวหัวใจกว้าง  6 นิ้วครึ่ง
ราคา : 200 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB03
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัวหัวใจกว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB04
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัวหัวใจกว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB05
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
หัวใจกว้าง 4 นิ้วครึ่ง 
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB06
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
หัวใจกว้าง 4 นิ้วครึ่ง 
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB07
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
หัวใจกว้าง 7 นิ้ว 
ราคา : 200 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB08
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอลดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม กว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB09
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอลดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม กว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB10
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอลดอกไม้ประดิษฐ์ทรงกลม กว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB11
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
หัวใจกว้าง 6 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB12
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
กว้าง 16 นิ้ว ( นับจากขอบกระดาษสา )
เฉพาะตัวหัวใจ กว้าง 12 นิ้ว
ราคา : 500 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB13
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
กว้าง 16 นิ้ว ( นับจากขอบกระดาษสา )
เฉพาะตัวหัวใจ กว้าง 12 นิ้ว
ราคา : 500 บาท

(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB14
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
กว้าง 12 นิ้ว ( นับจากขอบกระดาษสา )
เฉพาะตัวหัวใจกว้าง 9 นิ้ว
ราคา : 450 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB15
รายละเอียดสินค้า : ฟลาวเวอร์บอล ดอกไม้ประดิษฐ์
ตัวหัวใจกว้าง 5 นิ้ว
ราคา : 180 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB16
รายละเอียดสินค้า : พานทองดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 14 ซม. , ความสูงฐานพานถึงยอด 9 นิ้ว
กว้าง 5 นิ้วครึ่ง , ความสูงพุ่ม 6 นิ้ว
ราคา : 280 บาท คู่ละ 550 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB17
รายละเอียดสินค้า : พานทอง-พานเงิน ดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 10 ซม. , ความสูงฐานพานถึงยอด 6 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว , ความสูงพุ่ม 4 นิ้วครึ่ง
ราคา : 180 บาท คู่ละ 350 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB18
รายละเอียดสินค้า : พานทองดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 16 ซม. , สูงฐานพานถึงยอด 12 นิ้ว  ความสูงส่วนพุ่ม 8 นิ้ว, ความกว้างพุ่ม 8 นิ้ว 
ราคา : 300 บาท คู่ละ 560 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB19
รายละเอียดสินค้า : พานทองดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 14 ซม. , สูงฐานพานถึงยอด 9 นิ้ว              ความสูงส่วนพุ่ม 6 นิ้ว, ความกว้างพุ่ม 6 นิ้ว 
ราคา : 300 บาท

(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB20
รายละเอียดสินค้า : พานทองดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 14 ซม. , ความสูงฐานพานถึงยอด 9 นิ้ว
ความกว้าง 6 นิ้ว , ความสูงพุ่ม 6 นิ้วครึ่ง
ราคา : 300 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB21
รายละเอียดสินค้า : พานเชิงเทียนดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 14 ซม. , ความกว้างตั้งแต่ 5 – 6 นิ้ว
ราคา : 220 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB22
รายละเอียดสินค้า : พานเชิงเทียนดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 14 ซม. , ความกว้างตั้งแต่ 5 – 6 นิ้ว
ราคา : 220 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB23
รายละเอียดสินค้า : พานทอง-พานเงิน ดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 10 ซม. , ความสูงฐานพานถึงยอด 6 นิ้ว
กว้าง 4 นิ้ว , ความสูงพุ่ม 4 นิ้วครึ่ง
ราคา : คู่ละ 300 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB24
รายละเอียดสินค้า : พานทอง-พานเงิน ดอกไม้ประดิษฐ์
ใช้พาน 10 ซม. , ความสูงฐานพานถึงยอด 6 นิ้ว
กว้าง 4 นิ้ว , ความสูงพุ่ม 4 นิ้วครึ่ง
ราคา : คู่ละ 300 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
รหัสสินค้า : FB25
รายละเอียดสินค้า : พวงมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์
ความยาวของพวงมาลัย 9 นิ้ว ความยาวส่วนมะลิไม่รวมระบาย 5 นิ้ว
ราคา : 170 บาท
(ค่าส่งแบบธรรมดา 35 บาท แบบ EMS 55 บาท)
ของชำร่วย
- น้ำผึ้ง
- น้ำตาลกรวด
- กำยาน
- บุหงาหอม
- สบู่
- เกลือสปา
- เทียนหอม
- เซรามิก
- ตลับหลุยส์
- ผ้าขนหนูคัพเค้ก-แยมโรล
- ตะเกียบ - ช้อน
- น้ำหอม
- ขนม-ลูกอม ของกิน
- สมุดโน้ต
- ปูนหุ้มผ้าหวานๆ
- พวงกุญแจ
- ที่เปิดขวด
- แก้วเป๊ก
- กระเป๋าสตังค์ ถุงผ้า
- ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน
- ข้าว ธัญพืชมงคล
- Message in the bottle ขวดแก้วตกแต่ง
- ฟลาวเวอร์บอล (Flower Ball)
- อื่น ๆ
- ของชำร่วยพร้อมส่ง ใช้จำนวนน้อย
ของรับไหว้
- ของรับไหว้
การ์ด
- การ์ดราคประหยัด
- การ์ดหน้าเดียว
- การ์ดสองหน้า
- การ์ดแนวตั้ง
- การ์ดแนวนอน
- การ์ดทรงสี่เหลี่ยม
- การ์ดพับ
- การ์ดพรีเมี่ยม 1
- การ์ดพรีเมี่ยม 2
- การ์ดการ์ตูน
- การ์ดดีไซน์
- การ์ดรูปภาพ
ซองการ์ด
- ซองใส่การ์ด
ป้ายชื่อ - โลโก้ติดเวที
- โลโก้ป้ายติดเวที
- ป้ายชื่อ
- ป้ายสแตนด์
- กรอบรูปแคนวาส
อุปกรณ์ทำของชำร่วย
- ขวดแก้ว
- ขวดพลาสติก
- ถุงผ้าแก้ว
- ชะลอม
- ตาไก่เจาะป้ายชื่อ
- โบว์
- เชือกกระดาษสา
- ดอกกุหลาบกระดาษสา
- อุปกรณ์ตกแต่งของชำร่วย
- กล่อง-แพ็กเกจ
 
จำนวนผู้เข้าชม
Last Update
March 17, 2015 3:02 PM
 
 

สั่งซื้อสินค้า/สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ

คุณวิไลภรณ์ ชัชวาลย์ (บี้)
E-mail :
vilaiporn.cha@gmail.com

โทร. 086-7552810
Line : 085-3954949
Line ID : baby1234


 

บัญชีธนาคาร

- ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี วิไลภรณ์ ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 001-2-71 130- 3
สาขา สีลม

- ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชีวิไลภรณ์ชัชวาลย์
เลขที่บัญชี 932-7-00881-0
สาขาเซนหลุยส์ 3

 
บ้านชัชวาลย์โฮมสเตย์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Contents © Copyright 2009 Card-souvenir.com All Right reserved
238-240 เซ็นหลุยส์ ซอย 3 (สาทร 11) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
แผนที่ CLick